Welkom bij Logopediepraktijk S.A. Holtrust

Nieuwstraat 6-b
4701 HS Roosendaal
telefoon: 0165-56 29 32

De logopedisten werkzaam in logopediepraktijk S.A. Holtrust doen onderzoek, geven therapie en adviseren mensen die problemen ondervinden op het gebied van spraak, taal, slikken, stem, hyperventilatie en gehoor. Tevens is er een logopedist-dyslexiespecialist werkzaam waar mensen met lees- en schrijfproblemen terecht kunnen.

We helpen bij:
- het aanleren van de juiste spraakklanken,
- problemen in de taal(ontwikkeling),
- stemproblemen ook voor beroepsbeoefenaars (bijvoorbeeld onderwijzers, toneelspelers en zangers),
- hyperventilatie,
- afwijkende mondgewoonten,
- stotteren,
- problemen in de verstaanbaarheid,
- slikproblemen,
- spraakafzien,
- trainen auditieve functies,
- leerproblemen (lezen en spellingproblemen),
- preventieve logopedie.

Wij bieden ook workshops aan (bijvoorbeeld workshop stem) of lezingen voor ouders, leerkrachten en begeleiders peuterspeelzalen) over spraak, taal en communicatie.

Logopedie zit in het basispakket van de zorgverzekeraars en wordt logopedisch onderzoek en behandeling vergoed door de verzekering. Onze prakijk heeft contracten met alle zorgverzekeraars in Nederland.


Afspreken zonder verwijsbrief - Directe Toegankelijkheid Logopedie (DTL)
Sinds augustus 2011 is onze logopediepraktijk direct toegankelijk. Afhankelijk van uw verzekeraar is een verwijsbrief van uw huisarts of specialist is niet meer nodig.


Gratis logopedisch spreekuur
Logopediepraktijk S.A. Holtrust biedt vanaf 02-04-2012 een gratis logopedisch spreekuur aan. Iedere eerste vrijdag van de maand tussen 17:45 en 18:15 uur. Voor dit spreekuur kunt u vrijblijvend en gratis een afspraak maken.

Tijdens het spreekuur kijkt de logopedist samen met u naar de vraag of probleem. Het kan zijn dat eenmalig advies onvoldoende is en logopedische behandeling of uitgebreider onderzoek nodig is. In dit geval zal zij u hierover informatie geven. Als u wilt kunt u na een afgesproken periode ter controle op het spreekuur komen.

Het eerstvolgende spreekuur is: vrijdag 10 januari 2014
Wij verzoeken u een telefonische afspraak te maken om wachttijden te vermijden. Of stuur ons een e-mail. U kunt op deze site veel informatie vinden over onze logopediepraktijk en indien gewenst ook een afspraak maken: info@logopedieroosendaal.nl Voor meer informatie kunt u vragen naar Sandra Holtrust.

De praktijk is geopend op dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag.

Onze praktijk heeft momenteel geen wachtlijst (onder schooltijd) en er is mogelijkheid tot gratis parkeren (vraagt u hiernaar bij uw aanmelding).

Met vriendelijke groet,

Uw logopedist.

image002.jpgkader_logos.jpg

afb_voordeur.jpg

 

afb_binnen.jpg

 

afb_binnen2.jpg