schoolkindLogopedie voor kinderen

Heeft uw kind een spraak of taalprobleem?
Is uw kind vaak hees?
Is uw kind moeilijk verstaanbaar?
Heeft uw kind slikproblemen?
Draagt uw kind een Cochleair Implantaat of draagt het een hoorapparaat en heeft extra ondersteuning nodig?
Heeft uw kind moeite met lezen en/of spellen?
Stottert uw kind?
Heeft uw kind concentratieproblemen en kan dingen moeilijk onthouden?
Wanneer gaat u met uw kind naar de logopedist?

Logopedie voor
volwassenen

Heeft u zelf, uw partner, vader of moeder:
Last van een schorre of hese zang- of spreekstem?
Bent u moeilijk te verstaan?
Draagt u een Cochleair Implantaat of hoorapparaat?
Heeft u ademhalingsproblemen?
Een beroerte gehad en problemen met uw woordenschat?

De logopedisten werkzaam in logopediepraktijk S.A. Holtrust doen onderzoek, geven therapie en adviseren mensen die problemen ondervinden op het gebied van spraak, taal, slikken, stem, hyperventilatie en gehoor. Tevens is er een logopedist-dyslexiespecialist werkzaam waar mensen met lees- en schrijfproblemen terecht kunnen. Logopedie zit in het basispakket van de zorgverzekeraar, onze praktijk heeft contracten met alle zorgverzekeraars in Nederland.

De praktijk is geopend op maandag, dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag.

Hoofdvestiging:
Nieuwstraat 6-b, 4701 HS te Roosendaal. Geopend op dinsdag, woensdagmiddag, donderdag en vrijdagmiddag (telefoon 0165-56 29 32)

Nevenvestiging:
Basisschool De Vlindertuin, Rector Hellemonstraat 3, 4702 RG te Roosendaal (Kalsdonk). Geopend op maandag, dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag (telefoon 06-23 36 13 25)

Basisschool De Singel, Burgemeester Prinsensingel 87, 4701 HL te Roosendaal (Centrum). Geopend op maandag, dinsdagmiddag en woensdagochtend (telefoon 06-23 24 12 55)

Er is een mogelijkheid tot gratis parkeren (vraagt u hiernaar bij uw aanmelding).

De praktijk is tevens AVG-proof.

Mailadres: info@logopedieroosendaal.nl

Met vriendelijke groet,

Uw logopedist.

We helpen bij:

 • het aanleren van de juiste spraakklanken,
 • problemen in de taal(ontwikkeling),
 • stemproblemen ook voor beroepsbeoefenaars (bijvoorbeeld onderwijzers, toneelspelers en zangers),
 • hyperventilatie,
 • afwijkende mondgewoonten,
 • stotteren,
 • problemen in de verstaanbaarheid,
 • slikproblemen,
 • spraakafzien,
 • trainen auditieve functies,
 • leerproblemen (lezen en spellingproblemen),
 • preventieve logopedie.

Wij bieden ook workshops aan (bijvoorbeeld workshop stem) of lezingen voor ouders, leerkrachten en begeleiders peuterspeelzalen) over spraak, taal en communicatie.

Logopedie zit in het basispakket van de zorgverzekeraars en wordt logopedisch onderzoek en behandeling vergoed door de verzekering. Onze prakijk heeft contracten met alle zorgverzekeraars in Nederland.