babyLogopedie voor baby’s

Waarom hebben baby’s moeite met drinken?
Heeft uw kind problemen met het eten van de lepel of het leren kauwen?

schoolkindLogopedie voor kinderen

Heeft uw kind een spraak of taalprobleem?
Heeft uw kind moeite met lezen?
Wanneer gaat u met uw kind naar de logopedist?

volwassenLogopedie voor
volwassenen

Heeft u zelf, uw partner, vader of moeder:
Een beroerte gehad
Eetproblemen
Drinkproblemen

De logopedisten werkzaam in logopediepraktijk S.A. Holtrust doen onderzoek, geven therapie en adviseren mensen die problemen ondervinden op het gebied van spraak, taal, slikken, stem, hyperventilatie en gehoor. Tevens is er een logopedist-dyslexiespecialist werkzaam waar mensen met lees- en schrijfproblemen terecht kunnen.

Afspreken zonder verwijsbrief – Directe Toegankelijkheid Logopedie (DTL)
Sinds augustus 2011 is onze logopediepraktijk direct toegankelijk. Afhankelijk van uw verzekeraar is een verwijsbrief van uw huisarts of specialist is niet meer nodig.

De praktijk is geopend op dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag.

Onze praktijk heeft momenteel geen wachtlijst (onder schooltijd) en er is mogelijkheid tot gratis parkeren (vraagt u hiernaar bij uw aanmelding).

Met vriendelijke groet,

Uw logopedist.

We helpen bij:

 • het aanleren van de juiste spraakklanken,
 • problemen in de taal(ontwikkeling),
 • stemproblemen ook voor beroepsbeoefenaars (bijvoorbeeld onderwijzers, toneelspelers en zangers),
 • hyperventilatie,
 • afwijkende mondgewoonten,
 • stotteren,
 • problemen in de verstaanbaarheid,
 • slikproblemen,
 • spraakafzien,
 • trainen auditieve functies,
 • leerproblemen (lezen en spellingproblemen),
 • preventieve logopedie.

Wij bieden ook workshops aan (bijvoorbeeld workshop stem) of lezingen voor ouders, leerkrachten en begeleiders peuterspeelzalen) over spraak, taal en communicatie.

Logopedie zit in het basispakket van de zorgverzekeraars en wordt logopedisch onderzoek en behandeling vergoed door de verzekering. Onze prakijk heeft contracten met alle zorgverzekeraars in Nederland.